Lista dokumentów PSO (Przedmiotowy System Oceniania)

Poniżej znajduje się lista dokumentów PSO. Wszelkie sprawy techniczne prosimy zgłaszać tutaj

1. Ewa Bochman Dokument PSO
ost. aktualizacja: 19.09.16, 11:52
pokaż
grupy 1c, 1d
2. Piotr Borodulin-Nadzieja PSO: Matematyka rozszerzona
ost. aktualizacja: 26.09.16, 09:52
pokaż
grupy 3/mat/a
3. Bożena Brunner PSO - wychowanie fizyczne
ost. aktualizacja: 19.09.16, 08:56
pokaż
grupy 1a dziewczęta, 1c dziewczęta, 1d dziewczęta, 1f dziewczęta, 2a dziewczęta, 2c dziewczęta, 2d dziewczęta, 3a/c dziewczęta, 3d dziewczęta
4. Marcin Buczkowski PSO - wychowanie fizyczne
ost. aktualizacja: 19.09.16, 08:49
pokaż
grupy 1b dziewczęta, 1e dziewczęta, 1c chłopcy, 2b dziewczęta, 2e dziewczęta, 2f dziewczęta, 3b dziewczęta, 3e dziewczęta
5. Aneta Buraczewska PSO - matematyka
ost. aktualizacja: 14.09.16, 18:34
pokaż
grupy 1f, 2e, 3a, 3d, 3f, 3/mat/f
6. Dorota Cetnarowska Przedmiotowy system oceniania - WOS i HiS
ost. aktualizacja: 21.09.16, 19:12
pokaż
grupy 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 3d, 3e, 2/wos/b, d2 (hw)
7. Tomasz Cygal PSO - wychowanie fizyczne
ost. aktualizacja: 18.09.16, 09:32
pokaż
grupy 1b chłopcy, 1d chłopcy, 1f chłopcy, 2a chłopcy, 2b chłopcy, 2d chłopcy, 2f chłopcy, 3f dziewczęta, 3a chłopcy, 3e chłopcy
8. Kordian Ditrich PSO - j. angielski
ost. aktualizacja: 06.09.16, 07:11
pokaż
grupy A2/KD, A4/KD, B1/KD, B2/KD, B4/KD, C1/KD, C2/KD
9. Lucyna Dydyńska Dokument PSO
ost. aktualizacja: 14.09.16, 22:36
pokaż
grupy A1/LD, A4/LD, B1/LD, B2/LD, B4/LD, C1/LD, C2/LD
10. Anna Głowacka Dokument PSO
ost. aktualizacja: 05.09.16, 12:28
pokaż
grupy A3/AG, B3/AG, C1/AG, C2/AG
11. Marta Helt PSO z geografii
ost. aktualizacja: 16.09.16, 13:15
Dokument PSO
ost. aktualizacja: 16.09.16, 13:17
PSO Przyroda
ost. aktualizacja: 16.09.16, 13:16
pokaż
grupy 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, d2 (hw), 2/geo/ae, 3/geo/bcdef
12. Jacek Hojka PSO - wychowanie fizyczne
ost. aktualizacja: 21.09.16, 11:46
pokaż
grupy 1a chłopcy, 1e chłopcy, 2c chłopcy, 2e chłopcy, 3b/d chłopcy, 3c chłopcy, 3f chłopcy
13. Stefan Inglot Dokument PSO
ost. aktualizacja: 19.09.16, 11:05
pokaż
grupy 2b, 3b
14. Sylwia Jakubiak PSO - RELIGIA
ost. aktualizacja: 01.09.16, 10:14
pokaż
grupy 1/rel/a, 1/rel/c, 1/rel/e, 2/rel/ab, 2/rel/e, 3/rel/ac, 3/rel/ef
15. Anna Jaroszewska PSO - wiedza o kulturze
ost. aktualizacja: 12.09.16, 20:12
PSO - historia i spoleczenstwo
ost. aktualizacja: 21.09.16, 13:57
pokaż
grupy 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 2a, 2c, 2e, 2f
16. Adam Kaczyński PSO Fizyka
ost. aktualizacja: 16.09.16, 08:43
PSO Informatyka
ost. aktualizacja: 19.09.16, 14:06
pokaż
grupy 1c, 2/inf/a_gr2, d1 (mf), 3/fiz/c, 3/fiz/f, 3/inf/b
17. Agnieszka Kazun Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki
ost. aktualizacja: 16.09.16, 11:15
pokaż
grupy 1a, 2b, 2c, 3/mat/d, 3/mat_b/acdef
18. Beata Kruczkowska PSO Beata Kruczkowska
ost. aktualizacja: 12.09.16, 09:41
pokaż
grupy 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 2f, 3/bio/acdef
19. Maciej Kubicki Dokument PSO
ost. aktualizacja: 08.09.16, 18:38
pokaż
grupy 1a, 1f, 2f, 3d, 3e, 2/pol/ace
20. Jolanta Kuczera Dokument PSO
ost. aktualizacja: 14.09.16, 13:05
pokaż
grupy A2/JK, A4/JK, B2/JK, B4/JK
21. Beata Laszkiewicz Zasady ustalania ocen z informatyki 2016/2017
ost. aktualizacja: 16.09.16, 13:29
pokaż
grupy 1a, 1c, 2/inf/c_gr1, 2/inf/c_gr2, 3/inf/b, 3/inf/def
22. Agata Łęcka Dokument PSO
ost. aktualizacja: 05.09.16, 12:25
pokaż
grupy B2/AŁ, B3/AŁ, A1/AŁ, A3/AŁ, A4/AŁ, C1/AŁ, C2/AŁ
23. Hanna Łopuszańska HiS z elementami innowacji pedagogicznej dla arch.
ost. aktualizacja: 19.09.16, 21:50
(PSO) WARSZTATY PLASTYCZNE
ost. aktualizacja: 19.09.16, 21:53
pokaż
grupy 1b, 2b, 3b
24. Józef Łoziński PSO - matematyka
ost. aktualizacja: 14.09.16, 18:35
pokaż
grupy 2d, 3c, d1 (mf), 3/mat/c
25. Marcin Maleszka Informatyka rozszerzona (2A, 2B, 2E)
ost. aktualizacja: 19.09.16, 13:54
pokaż
grupy 2/inf/a_gr1, 2/inf/b, 2/inf/e
26. Grzegorz Mazur Przedmiotowy System Oceniania z historii i HiS
ost. aktualizacja: 11.01.17, 20:13
pokaż
grupy 1b, 1c, 1e, 1f, 2a, 2b, 2e, 3b, 3d, 3e, d2 (hw), d1 (mf)
27. Włodzimierz Mizia PSO z matematyki
ost. aktualizacja: 16.09.16, 22:24
pokaż
grupy 1b, 1d, 2a, 2f, 3e, 3/mat/e
28. Barbara Natalli-Wasilewska Dokument PSO
ost. aktualizacja: 08.09.16, 18:47
pokaż
grupy 1e, 2a, 2c, 2e, 3a, 3c
29. Justyna Pers Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki
ost. aktualizacja: 08.09.16, 21:57
pokaż
grupy 1b, 1e, 1f, 2b
30. Teresa Pikuta-Byrka PSO
ost. aktualizacja: 04.09.16, 17:47
pokaż
grupy 1f, 2f, 2/che_m/ae, 2/che_m/ae_gr1, 2/che_m/ae_gr2, 3/che/acdef, 3/che_m/aef
31. Michał Piznal Dokument PSO
ost. aktualizacja: 19.09.16, 20:08
pokaż
grupy A1/Pi, A2/Pi, A3/Pi, B1/Pi, B3/Pi, B4/Pi, C3/Pi
32. Dariusz Romanowski Dokument PSO
ost. aktualizacja: 19.09.16, 10:59
pokaż
grupy 1b, 2d, 3f, d2 (hw)
33. Tomasz Rzepecki brak pokaż
grupy 2a
34. Michał Sawa Dokument PSO
ost. aktualizacja: 21.09.16, 13:50
pokaż
grupy 1c, 1e, 2f
35. Tomasz Słoka Przedmiotowy system oceniania z chemii
ost. aktualizacja: 06.09.16, 10:56
pokaż
grupy 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, d2 (hw), 3/che_m/bd
36. Michał Spytkowski Dokument PSO
ost. aktualizacja: 21.09.16, 12:22
pokaż
grupy 2/inf/c_gr1, 2/inf/c_gr2, 3/inf/a, 3/inf/c_gr1, 3/inf/c_gr2
37. Ewa Stempak Dokument PSO
ost. aktualizacja: 19.09.16, 10:05
pokaż
grupy A1/ES, A2/ES, A3/ES, A4/ES, B1/ES, B2/ES, B3/ES
38. Anna Suchecka PSO Z INFORMATYKI
ost. aktualizacja: 05.09.16, 20:30
pokaż
grupy 1e, 1f
39. Przemysław Szczepaniak Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki
ost. aktualizacja: 16.09.16, 11:14
pokaż
grupy 1e, 2c, 3b
40. Anna Szwarc Przedmiotowy system Oceniania
ost. aktualizacja: 10.09.16, 18:12
pokaż
grupy A1/AS, A2/AS, A3/AS, B1/AS, B4/AS, C1/AS, C2/AS
41. Michał Śliwiński Informatyka
ost. aktualizacja: 18.09.16, 14:31
pokaż
grupy 1a, 2/inf/a_gr2, 2/inf/a_gr1, 3/inf/a, 3/inf/c_gr1, 3/inf/c_gr2
42. Wioletta Turowska Dokument PSO
ost. aktualizacja: 23.09.16, 11:39
pokaż
grupy 1b, 1c, 1d, 1f
43. Edyta Waszak-Dobrowolska PSO FIZYKA
ost. aktualizacja: 20.09.16, 09:45
PSO Fizyka
ost. aktualizacja: 20.09.16, 09:41
PSO z fizyki
ost. aktualizacja: 20.09.16, 07:57
pokaż
grupy 2c, 2e, 3b, d1 (mf), 3/fiz/d
44. Katarzyna Wójcik Dokument PSO
ost. aktualizacja: 19.09.16, 16:49
pokaż
grupy A1/KW, A3/KW, A4/KW, B1/KW, B3/KW, B4/KW, B2/KW
45. Martyna Zalewska-Rybka Dokument PSO
ost. aktualizacja: 19.09.16, 17:26
pokaż
grupy 1a, 1d, 2c, 2f, 3a, 3c, 3f
46. Paweł Zięba Dokument PSO
ost. aktualizacja: 14.09.16, 09:57
pokaż
grupy 1a, 1d, 2a, 3/fiz/a, 3/fiz/e
47. Andrzej Żabierek Dokument PSO
ost. aktualizacja: 08.09.16, 11:42
pokaż
grupy 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f
ccbot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
ccbot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)